Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
18.09.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (10) – ťažkosti stavu (4) – clivosť po rodine
Fil 4,3

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
IV. ŤAŽKOSTI STAVU
C. ŤAŽKOSTI Z PODSTATY STAVU SAMOTNÉHO
3. Prirodzene zvýšený pocit nenaplnenia v sfére RODINY (clivosť po vlastnej rodine)
(A) REALITA PRIZNANÁ SKÚSENOSŤOU AJ PÍSMAMI
(B) AKO SA K TEJTO SKUTOČNOSTI POSTAVIŤ?
1. Priznaj pred Bohom realitu toho
2. Objav nanovo, čo tento stav je podľa Boha mienený byť
3. Utíš sa v Božej dobrej prozreteľnosti
4. Nemaj idealistický pohľad na rodinu po páde, avšak ani nie negativistický.
5. Objav, ako Božie kráľovstvo dokáže prinášať rôznymi spôsobmi nečakane veľké naplnenie vo sfére rodiny a môže plne odstrániť túto clivosť, dokonca nad naše pomyslenie.
a) Boh mi môže darovať v spoločenstve cirkvi prirodzene vyrásť vzťahom, ktorých blízkosť, láska, oddanie, priateľstvo je viac ako fyzické puto rodiny. ( + krátko ako hľadať priateľov)
b) Boh môže darovať v spoločenstve cirkvi služby a povolania, ktoré ma postavia byť v duchovnej rovine v niektorom zo vzťahov, ktoré nahrádzajú fyzickú rodinu a môžu odstraňovať clivosť. (+ jednotlivé vzťahy)
c) Boh mi môže v cirkvi cez prirodzené priateľstvo s rodinami dať pocítiť zvláštnym spôsobom niečo z rodinného života ako v prijímaní, tak dávaní. (+ Rady rodinám a rady tým čo idú sami)
6. Hľaď za horizont tohto života. Miesto, kam kresťania smerujú, bude nádherná rodina, a predsa nie fyzická ako na zemi. Tam nebude tento druh clivosti.
Pre tých, ktorí idú životom sami