Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.01.2017
10:30 Žilina
Predivne v nevine stojaci človek - bez hanby na svete
Gen 2,25

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 25
1Jan 1,1 - 2,2
Modlitba
Gen 2,22-25; 3,6-11; 21
Gen 2,25 - kázeň na verš
Pod krížom Ježišovým ochotne
Verš jednak opisuje dokonalosť stavu neviny, a jednak pripravuje na prechod do témy pádu v ďalšej kapitole. Hovorí, že ľudia boli stvorení nahí čo tu znamená úplne nahí. Toto rozlišujú aj iné kultúry. (I) NAHOTA PRED PÁDOM – INDIKÁTOR NEVINY. Hlavný dôraz nie je na fakt, že nemali oblečenie, ale na to, že nebolo nič, za čo by sa hanbili a čo by poukazovalo na ich vinu v neporušenom stave. (a) Nemali hriech čo by skrývali pred sebou alebo Bohom. (b) dokonca pred plným vystaveniu sa Božiemu skúmajúcemu zraku objektívneho morálneho zákona, (c) Subjektívne, pri informovanom a najcitlivejšom svedomí necítili nič, za čo by sa hanbili, a teda poukázanie na stav bez viny. (d) To platilo pri citlivosti na iné pohlavia (na rozdiel pri pohľade na zvierat, ktoré sú naho), keďže nemali vypnuté emócie a city a predsa netúžili po tom po čom nemali túžiť. Keby ľudia nezhrešili deti by netúžili takto po rodičoch, a susedia a ľudia na uliciach po sebe. (e) Slovo v pôvodine je reflexívna a kontinuálna aktivita, čo značí dlhodobú realitu pri skúmaní sa navzájom. Neboli žiadne rozpaky. (f) To viedlo do bezpečnosti, dôvere medzi nimi a Bohom, plnej úprimnosti, čistej radosti. Toto musel byť krásny čas pre nich, čas neviny. NAUČME SA: (1) Rozpoznať osobne vinu na základe pocitu oprávnenej hanby. Keď mám pocit, že sa hanbím pri informovanom svedomí je to dôkaz že mám vinu a som hriešnik. (2) Túžiť po stave bez viny. Stave, kedy by sme nemuseli cítiť ani mať viac vinu a pritom mať citlivé svedomia. (a) je hroziví vec cítiť a mať vinu. (b) je veľkým požehnaním keď človek by sa nemusel hanbiť za niečo, lebo vina mu bola odňatá. (c) Toto nedokážu psychiatrie, ale iba Kristu cez svoju krv, keď platil za viny a neprávosti veriacich. Potrebuje Božie riešenie cez Krista na našu hanbu z viny. (3) Pochopiť miesto šiat. (a) keď pozeráme na svoje šaty a zakrývame sa nimi vyznávame, že sme zhrešili a sú pripomienkou nášho pádu a viny čo prirodzene máme a musí byť zakrytá jedine Božím riešením v Kristu Ježišovi. (b) Šaty, aké nariadil Pán (od vrchu až pod lýtka) nám pomáhajú v stave s hriešnom prirodzenosťou eliminovať hriech, preto sa obliekajme hodne Pána. Keby ľudia po páde toto neignorovali mohlo sa predísť mnohým pádom. (II) NAHOTA PO PÁDE – INDIKÁTOR VINY. Text nás pripravuje na čas po pádom, keď nahota bude znamenať hanbenie sa, lebo pri ľuďoch je vina. Vskutku, nahota po páde bude spojená vždy s druhom poníženia. (a) buď to bude opis chudobných kvôli hriechu na svete, (b) alebo opis tých čo prichádzajú a odchádzajú zo sveta, (c) alebo a najčastejšie v Písme poukázanie na našu hanbu čo máme kvôli svojmu hriechu. IMPLIKÁCIE O HANBE: (1) Sú veci za ktoré sa nikdy nesmieš na tomto svete hanbiť (falošná hanba). Nikdy sa nesmieš hanbiť za Krista, Jeho slová, poslušnosť im, evanjelium, verných bratov. Kristus sa nehanbil za nás zomrieť a niesť kríž, o čo skôr my sa nemáme za Krista. (2) Sú veci, za ktoré sa musíš naučiť hanbiť sa. Nesmieš nechať otupieť svedomie pred Božím Slovom, ale musíš priznať hriech, vítať opravdivú hanbu a obracať ju na pokánie, a odpor k hriechu. Utekaj s vinou ku Kristovi. Kto sa nebude hanbiť za hriech tu a činiť pokánie, bude sa hanbiť v zatratení bez možnosti pokánia. (3) Musíš získať odev pre veci, za ktoré si bol zahanbený. (a) Kristovu spravodlivosť ako rúcho na Tvoj život. (b) Dostatočnosť Krista pre Tvoj celý život.
Genesis

Genesis > Človek v raji