Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
01.01.2017
08:30 Žilina
Milosrdenstvo v spoločenstve
Luk 10,25-37

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 10,25-37
(I) MILOSRDENSTVO AKO BOŽÍ ATRIBÚT. (1) Definícia: Božia ľútosť k tým, čo sú v núdzi. (2) Charakter: Aspekt milosti, dobroty, lásky a slávy Božej. (II) SKÚSENOSŤ MILOSRDENSTVA BOŽIEHO V ŽIVOT KAŽDÉHO KRESŤANA. (1) V spasení a obrátení. (2) V zachovávaní v nedostatok a núdzach život. (3) Uprostred bojov. (4) Vyplývajúce povinnosti. (a) Premietnutie do chvály. (b) Rozlišovať a poznávať ho denne. (c) Prosiť oň denne. (III) MILOSRDENSTVO BOŽIE AKO DÔVOD, PRÍKLAD A POMOC PRE MILOSRDENSTVO V SPOLOČENSTVE. (1) Nejde proti pravde ani disciplíne, tieto sú ale ním sfarbené. (2) Milosrdenstvo ako znak spoločenstva. (3) Milosrdenstvo ako bežný a odmeňujúci postoj. (4) Milosrdenstvo v radách, rozhovoroch, rozhodnutiach. (5) Ako postoj v čase úpadkov. (6) Ako postoj pri evanjelizovaní neveriacich.(7) Ako trvalá cnosť. (8) Opak krutosti, tvrdosti, neprajníctva, nesúcitu.
Cnosti v spoločenstve