Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
15.01.2017
08:30 Žilina
Vytrvalosť v spoločenstve
2Kor 6,4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jak 5,7-13
VYTRVALOSŤ DEFINOVANÁ. (1) V pôvodine (a teda aj v tomto celom vyučovaní) výraz znamená niesť na sebe niečo ťažké a niesť to takto dlhodobo, až do konca. (2) Prekladá sa v Roháčkovi ako trpezlivosť (zdôrazňuje niečo ťažké niesť) a v moderných prekladoch ako vytrvalosť (zdôrazňuje dlhodobé pokračovanie). My si volíme používať vytrvalosť, pretože v slovenčine sa trpezlivosť skôr používa na slová blízke zhovievavosti niekomu, čo nemyslíme. Ale budeme mať na mysli oba aspekty ako gréčtina myslí. (3) Vytrvalosť je v niečom veľmi podobná krotkosti, najmä tichým nesením záťaže, hoci cieľ je tu ďalej. (4) Opak vytrvalosti je dočasné nesenie niečoho alebo trvalé nenesenie ničoho. (I) VYTRVALOSŤ NÁDHERNE VIDENÁ NA KRISTOVI. Obzvlášť v Jeho poslaní a službe, najviac videná v pokušeniach a kríži. (II) VYTRVALOSŤ NEVYHNUTNÁ PRE NAŠE ZOTRVANIE DO KONCA. Bez vytrvalosti nie je viera opravdivá. Znakom opravdivej viery je vždy vytrvalosť ísť podľa Slova cez súženia pre Slovo do konca. (III) VYTRVALOSŤ A JEJ RAST SÚ PROSPEŠNÉ PRE NÁŠ DUCHOVNÝ RAST. Vďaka nej nám rastie nádej, láska, poznanie, že Boh pôsobil a bol blízko, svedectvo viery, dokázanosť, činy viac sväté pre Pána a pod. Toto pokrýva všetky oblasti nášho života. (IV) VYTRVALOSŤ V SPOLOČENSTVE. Obzvlášť na Pánovom diele. Kontext vytrvalosti v NZ je hlavne Pánovo dielo, nie v prvom rade naše iné oblasti (práca, štúdium), kde aj neveriaci môžu byť vytrvalí (samozrejme veriaci aj tam s Pánom počítajú). (A) OBLASTI VYTRVALOSTI. (1) V službách spoločnej a osobnej modlitby a navštevovaní zhromaždení. (2) V službách uctievania Boha, pri pravidelných návštevách zhromaždenia, počúvaní Slova, dávaní. (3) V službách nesenia evanjelia. (4) V praktických službách cirkvi. (B) OPIS VYTRVALOSTI. (1) Vytrvalosť nie je vtedy, keď robím služby ktoré ma nič nestoja a sú ľahučké, hoci mám dary na náročnejšie. (2) Vytrvalosť je vtedy, keď robím služby, ktoré ma pravidelne tlačia, stoja veľa síl, sú dlhodobé. (C) DOPAD VYTRVALOSTI NA ZBOR. (1) Čo sa deje, keď nie je vytrvalosť v spoločenstve? (2) Čo sa deje, keď je vytrvalosť v spoločenstve? (D) RADY PRE RAST VO VYTRVALOSTI. (1) Uisti sa, že si na správnom mieste a nerobíš službu, na ktorú nemáš. (2) Služba, ktorá ide ťažko, ale ide vpred, s požehnaním vnímaným od druhých, hoci je ťažká a vyžaduje ísť dlho, je znakom, že konáš, čo máš, a máš v tom tréning trpezlivosti. (3) Hľaď často na Kristovu vytrvalosť a posilni sa tým. Rovnako pohľadom na apoštolov a mužov a ženy viery, ktorí vytrvalosťou zvyčajne dosahovali veľa ovocia a boli na požehnanie. (4) Modli sa za milosť byť vytrvalý v tom, čo ti je zverené, až pokiaľ to Pán nezmení. (5) Vedome sa oddávaj robiť svoju službu lepšou cez plánovanie a lepšiu prípravu. Povedz si, že musíš niečo zniesť, keď si kresťan, a dokázať sa, aby Pán požehnal Teba aj iných v službách, ktoré robíš.
Cnosti v spoločenstve