Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
29.01.2017
08:30 Žilina
Pohostinnosť v spoločenstve
Zid 13,2

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Pútnik a cudzinec som na zemi
Židom 13,1-2
ÚVOD. Slovo pohostinnosť doslova znamená milovanie alebo priateľstvo k niekomu, kto u mňa nie je doma. V prvých storočiach bola zvlášť cenná pri ubytovaní bratov, keď neboli cirkevné zbory, boli nebezpečenstvá v dostupných ubytovniach, mnohí boli chudobní. (I) POHOSTINNOSŤ POCHOPENÁ Z REALITY SPASENIA A SVETA. (1) Kresťania vedia, ako boli prijatí Bohom, predtým Mu boli cudzinci, teraz sú Jeho deti. Vedia, čo je to plné prijatie. Tento postoj je za pohostinnosťou. (2) Kresťania boli prijatí do cirkvi ako do Božej rodiny a sú plnými občanmi neba. (3) Kresťania však aj poznajú, čo to znamená cítiť sa cudzo. Cítia sa tak na tomto svete. (4) Kresťania si tu prejavujú starostlivosť, pričom vzniká potreba pohostinnosti, tú robia v mene Krista a ako pre Krista. (II) POHOSTINNOSŤ V SPOLOČENSTVE. (1) Treba rozlíšiť od súkromnej pohostinnosti. Túto dokážu robiť aj neveriaci voči svojim príbuzným alebo priateľom. Kresťania dokážu pozvať brata alebo muža v úrade na obed, aby mu prejavili česť, ale toto nie je nutne pohostinnosť vo svojom ťažisku podľa zmienok v Písme. Veriaci dokonca môžu preukázať s istým odstupom pohostinnosť voči nepriateľom. (2) Na koho sa prioritne podľa Písma vzťahuje pohostinnosť v spoločenstve. (i) Prichádzajúci verní služobníci Slova od tých, čo najviac urobili pre zbor, až po prechádzajúcich, ktorí potrebujú prenocovať. (ii) Spoľahlivo osvedčení bratia z ďaleka, ktorí potrebujú pohostinnosť, či pri prenasledovaní, úteku alebo v práci, pričom platí, že čím bližšie zboru, tým väčšia priorita. (iii) Pohostinnosť členom a perspektívnym členom, ktorí sa dostanú do núdze v plnom alebo istom zmysle. Napríklad odpočinok medzi zhromaždeniami a obed pri dochádzaní. Je oprávnený dôvod ich pravidelne alebo nepravidelne prichýliť. (iv) Pohostinnosť v tomto zmysle neznamená charitatívne kŕmenie a ubytovanie chudobných neveriacich. Toto môže byť iná služba v zbore, ale nevidíme ju pod pohostinnosťou v Novej zmluve. (3) Čo táto pohostinnosť zahŕňa. (i) Postoj náklonnosti a priateľstva k hosťovi, aby sa dobre cítil. (ii) Postoj radosti a ochoty bez sťažovania si. (iii) Postoj ochrany voči hosťovi. (iv) Postoj dopriania občerstvenia a osvieženia. (v) Pomoc s batožinou a tiež s prípravou na ďalšiu cestu. (vi) Netolerovanie falošnej doktríny a hriechov. (4) Ako sa prakticky uskutoční pohostinnosť. (i) Príklad má byť videný na úradníkoch zboru. (ii) Každý má však príkaz hnať sa za pohostinnosťou a vedome si to pripomínať. Najlepší je stav, keď členovia sa sami pýtajú úradníkov pri vycítenej príležitosti možnosti pohostenia podľa svojich možností. (iii) Pohostinnosť môžu robiť ako rodiny, tak tí, ktorí idú životom sami. (iv) Je dobré mať oči otvorené, modliť sa a pamätať, že konáme v mene Krista a ako pre Krista.
Cnosti v spoločenstve