Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
22.02.2017
19:00 Žilina
Sväté Písmo (1) – Vysoký pohľad na Písmo
2Tim 3

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Nám, Spasiteľu, z lásky daj
2Tes 3,1-17
Predivné sú Tvoje Slová
ÚVOD: Apoštol Pavel informuje Timotea o prichádzajúcich nebezpečných časoch, ktorým bude musieť po smrti Pavla spolu s cirkvou ako pastor čeliť. Aby obstál, potrebuje sa postaviť na Písma, ktoré sú vydýchnuté Bohom a dostatočnými nielen pre spasenie a vytrvanie, ale aj pre každú životnú okolnosť, v ktorej máme poctiť Boha. Poznávať Písma máme nielen historicky, ale aj doktrinálne (ich učenie). Kristus prikázal učiť z nich obrátencov všetky doktríny, aby rástli, a apoštol pri budovaní zborov nasleduje tento vzor a zaradom učí celú radu Božiu. Takto sú kresťania naučení veľkým biblickým pravdám a sú užitoční Pánovi v službách. I. VYSOKÝ POHĽAD NA PÍSMO (2LBVV 1:1a). A. DVA ZÁKLADNÉ POHĽADY NA PÍSMO. 1. Nízky pohľad. 2. Vysoký pohľad (Jedinečnosť, štandard/meradlo/pravidlo/autorita, konečná autorita, neomylnosť, spoľahlivosť vo všetkom, dostatočnosť pre spásu a život v pobožnosti). B. POHĽAD PÁNA JEŽIŠA KRISTA. 1. Bezmedzne a osobne miluje Písmo a vyjadruje sa o ňom v superlatívoch. 2. Je plný Písma a neustále cituje Písmo s vysokým pohľadom naň, a tak učil aj svojich učeníkov a zástupy. 3. Kontroverzie privádza k Písmu, meria ním a finálne a neodvolateľne ním rozhoduje. 4. Priamo prehlasuje, že Písmo nemožno zrušiť. 5. Predpokladá, že všetko, čo ľudia stretnú v Písme, sa má brať s väčšou vážnosťou než čokoľvek iné. 6. Tiež dáva jasne najavo, že Písmo je aj po smrti ctené a plne rešpektované v bázni. 7. Kristus dokonca z neba, roky po vzkriesení len potvrdzuje svoj vysoký pohľad na Písmo pre každého z nás. C. APLIKÁCIE. (1) Ak som nasledovník Krista, potrebujem najmä kvôli Kristovi držať vysoký pohľad na Písmo práve taký, aký On zastával. (2) Tento pohľad sa musí premietnuť do osobného a skúsenostného kresťanstva. (3) Pohľad na Písmo je úplne kľúčový pre identitu cirkevného zboru a jeho konania.
2LBVV