Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Deň Pánov
19.03.2017
08:30 Žilina
Sväté Písmo (4b) – Dostatočnosť a jasnosť Písma – opakovanie a praktické otázky
2Tim 3,15-17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Predivné sú Tvoje Slová
2Tim 3,16-17
(A) DOSTATOČNOSŤ PÍSMA. Keď vstupujem do cirkevného zboru, kľúčová otázka je, čo verím, že pre mňa Písmo dokáže urobiť? Od toho závisí moje praktické chodenie. (a) Písmo a iné zdroje poznania. (b) Písmo je dostatočný zdroj spasiteľného poznania, ktoré príde cez kázeň, leták a podobne. (c) Povzbudenie v dostatočnosti Písma. Nemusíme sa báť, že niečo o spasení míňame vedieť. (d) Dvaja nepriatelia dostatočnosti Písma: tzv. nové zjavenia Ducha a tradície ľudí. (e) Dostatočnosť Písma pre Božie vedenie v každej situácii. Otázka: Prečo úprimní kresťania nedokážu Písma pokladať za dostatočné a musia hľadať tzv. prorokov. Odpoveď: Pravdepodobne im chýba pravidelné vyučovanie Písma. Nezlyhala dostatočnosť Písiem. (f) Nie je pohrdnutím Písmom používať iné učebnice, ktoré nám lepšie vysvetľujú všeobecné zjavenie v zámeroch, pre ktoré Písmo nebolo dané. (g) Keď niekto podkopáva spoľahlivosť Písma v zámeroch, pre ktoré nebolo dané, v skutočnosti podkopáva spoľahlivosť právd, ktoré sú použité pre hlavný zámer Písma (napríklad mnohá pravda o našom spasení je postavená na spoľahlivých historických faktoch). (h) Dva chybné nebiblické extrémy. (i) Ako použiť dostatočnosť. (j) Nepýtaj sa Písiem, čo nepotrebuješ riešiť, ako nezmyselné hypotetické otázky. (k) Čo povedať človeku, ktorý chce také detaily v Písme, ktoré Písmo priamo nehovorí. Ako neskĺznuť mimo pri určovaní detailov, ktoré nie sú zjavené v Písme. Písmo nie je dané izolovane od všeobecného zjavenia. Príklad času zhromaždenia. (B) JASNOSŤ PÍSMA. (1) Ako odpovedať človeku, ktorý sa bojí čítať Písma, lebo sa bojí, že Písma nie sú dostatočne jasné, aby z nich čokoľvek pochopil. Odpoveď: Písmo a jeho materiál bol bežne určený pre obyčajných ľudí. Toto neznamená, že každý detail sa rozumie, ale v základoch sa dajú pochopiť. (2) Nie sú rovnako jasné každému, niekedy pomôžu prostriedky.
2LBVV