Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
02.04.2017
10:30 Žilina
Pasce a triky pokušiteľa
Gen 3,1-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žaln 119,161-168
Oni ma len nenávidia
Ef 6,10-24
Život z lásky celý
Prís 7. kap.
Kázeň Gen 3,1
Apoštol Pavel predpokladal, že kresťania v Korinte poznali triky, ktoré proti nim diabol používa, aby naplnil svoj cieľ cez hlavnú stratégiu. Pavol im ich pripomína pri snahe diabla zničiť zbor v Korinte, najskôr cez znižovanie vážnosti hriechu uprostred nich, a potom cez držanie srdca v stave neopustiť hriech. Očividne, tieto triky a pasce začínali v raji pri pokušení Evy, išli Bibliou a potrebujeme sa ich naučiť. Pavol ich nazýva úmysly a úskočnosti, vábenia, mámenia, (môžeme ich tiež nazvať triky a pasce) a je zodpovednosťou kresťanov v každej dobe sa ich naučiť a vedieť rozlišovať, aby sme neboli prostí (naivní) a nedali mu tak výhodu, ale aby sme boli obozretní a pod Kristovým vedením dokázali víťaziť. Aké triky urobí satan? (1) Ponúkne slastnú návnadu a skryje háčik hriechu. Takto Eva kúsok ovocia vymieňa za raj. Výsledok je sladko trpký. Má pre každého z nás návnady a my potrebujeme nezahrávať sa s nimi, byť opatrní pri skratkách a potešeniach za cenu hriechu, mať niekoho blízko seba, kto nám pomôže sa modliť a robiť niečo užitočné pre Pána, aby sme sa tým kŕmili. (2) Vykresľuje hriech inými farbami. Nazve hriech inak, alebo ho zdôvodní nevinne, alebo ako vec núdze. Hriech však nie je menej ničivý, keď sa inak nazve. Jed nie je menej otravný, keď sa predloží ako chutné jedlo. Naopak, čím je hriech nebezpečnejší, tým je viac sfarbovaný. Obyčajne o pár hodín alebo na súde uvidíme jeho ošklivosť. Zafarbený hriech je ďaleko nebezpečnejší ako otvorene prinesený. Kristova krv dokazuje, že smrť je potrebná aj za takto zdôvodnené hriechy. (3) Zľahčuje hriech, že nie je taký vážny. Ponúkne nám máličko s tým, že to nám neublíži, a krôčik za krôčikom zvýši dávku ako pri droge. Maličké hriechy vedú na smrť, sú nebezpečnejšie ako veľké, lebo sa ľahko podcenia; maličké hriechy vedú postupne k väčším. Je lepšie trpieť veľké súženia v skúške, ako robiť malý hriech. Príklady Daniela a jeho troch priateľov. (4) Ukáže nám, že ponúkaný hriech urobili predsa ďaleko lepší kresťania. Ukryje nám však, aké bôle a trápenia nasledovali, aké švihania od Boha, ako často to robili (iba ojedinele), s akým postojom to robili (neobchodovali s hriechom), koľko dobrého títo kresťania urobili v inom a že Boh zaznamenal ich pád nie preto, aby sme ho opakovali, ale preto, aby sme pri nechcených pádoch neskončili v zúfalstve. (5) Bude hovoriť človeku, že Boh je plný milosti odpustiť zamýšľaný hriech. Avšak Boh je aj spravodlivý, a preto za hriech musel trestať Syna a vyhnal ľudí z raja; hriech proti milosti prináša najboľavšie utrpenia ako tu na zemi, tak v pekle; najhorší cesta do pekla je tá, kde bolo odmietnuté veľa milosti; milosť sa preukazuje len tam, kde bude pokánie z toho hriechu; milosť bola daná ako dôvod pre svätý život, nie pre povoľovanie hriechu. Ak Boh nenavštívi tento hriech, je to hrozivý znak, lebo človeka ponechal tomu hriechu a viac ho nevychováva. (6) Bude hovoriť človeku, že pokánie bude jednoduché, keď spácha ponúkaný hriech. Pokánie je však ťažká, nadprirodzená práca, nad naše možnosti. Znamená to znenávidieť ten hriech, ktorý chceš práve spáchať, ľutovať ho, opustiť ho a niesť pokračujúco ovocie. Ak je pokánie skutočne také jednoduché, prečo potom idú milióny ľudí do zahynutia? Pokánie je taká veľká milosť ako milosť nevykonať ten hriech. Ak ho vykonáš, diabol a hriech ťa budú zatvrdzovať proti pokániu. (7) Bude posmeľovať chodiť po cestách, ktoré vedú k hriechom, s tým, že Boh ti na nich pomôže obstáť. Boh nás však volá utekať pred pokušeniami, nechodiť do domu smilnice, chrániť sa každého druhu zlého podobne ako Jozef a iní. Vyhnúť sa príležitosti na hriech je znakom milosti. (8) Povzbudí nás do priateľstiev a zväzkov so svetom, za hranicu našej naozajstnej potreby. Takto nás posmelí chodiť s bláznami, vstúpiť do manželstiev s neveriacimi a do rozličných zmlúv, a takto nás pomaly otupí a privedie nás opakovať spôsoby sveta. (9) Vykreslí veriacim, obzvlášť v ťažkých časoch, že neveriaci sa majú lepšie ako kresťania. Zakryje im však večnú perspektívu. (10) Odradí od duchovných disciplín cez ukázanie, aké sú pre nás ťažké a suché. Nepovie nám však, že bez nich vysycháme a že určujúce nie sú naše city, ale Božia vernosť naviazaná na modlitbu, čítanie Písma, návštevu zhromaždení, Večeru Pánovu a iné disciplíny. Navyše naše city zvyknú prichádzať neskôr, ale až potom, ako vytrváme. (11) Naplní nám mysle márnymi myšlienkami. Keď nás zahltí svetom a jeho žiadosťami, isto ľahko popadáme do mnohých iných hriechov. (12) Vykreslí nám, že Boh je zlý, tvrdý, neférový a bez milosti. Zvyčajne cez nepochopenú prozreteľnosť, cez zneužitie doktríny vyvolenia alebo doktríny o pekle. Tiež nám ukáže, že nie všetky osoby Trojice, sú rovnako ochotné nás zachrániť. Vždy však zakryje druhú časť pravdy o Bohu, a keď zle zmýšľame o Bohu, ťažko budeme veriť Bohu a diabol nás ľahko zasiahne šípmi. (13) Bude sa snažiť robiť posvätenie nepraktické a špekulatívne. Tak nás odvedie od jasných právd Písma o posvätení. (14) Bude nás ťahať strácať v živote biblickú rovnováhu. Povie nám, nech veríme doktrínam, ktoré sú v Biblii, ale nie súčasne. Raz bude hovoriť, že je dôležité to, čo robíme, a nie to, čomu veríme; inokedy presný opak, hoci oboje je potrebné držať naraz. Raz nám povie, že iba tento život je dôležitý, ale nie to, čo bude potom; inokedy presný opak, hoci oboje je dôležité. Raz povie, že intelektuálne poznanie biblickej pravdy je dôležité, nie jej skúsenosť; inokedy že iba na skúsenosti záleží a nech sa nesnažíme ju vysvetliť Písmom; opäť oboje je potrebné. Raz ti povie, že máš mať stíšenia a nezaoberať sa rodinou, prácou a inými povolaniami na svete; inokedy ti povie, ako máš zodpovedne pracovať a starať sa o rodinu a nemáš sa trápiť, keď nebudeš mať stíšenia, hoci oboje je potrebné. (15) Načas ťa prestane pokúšať, aby si stratil postupne bdelosť, a potom udrie nečakane, keď nebudeš pripravený. (16) Povie ti, že nikto nezakúsil také pokušenia alebo nepadol do takého hriechu ako ty, a preto už nie je pre teba nádej. ZÁVER (podľa puritána Thomasa Brooksa). Ako obstáť? Kráčaj podľa Písma. Nezarmucuj Ducha. Hľadaj nebeskú múdrosť. Vzopri sa pri prvom pokušení. Usiluj byť naplnený Duchom. Ostaň pokorný. Bdej silne a neustále. Ostávaj v spoločenstve s Bohom. Zápas s diablom v Kristovej moci, nie vo svojej. Veľa sa modli.
Genesis

Genesis > Pokušenie