Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Deň Pánov
09.04.2017
08:30 Žilina
Boh a Svätá Trojica (2b) – Vzťah k stvoreniam – oslava a Žalm 145
Žalm 145

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 145
(I) Opakovanie. (1) Čo je to sláva Božia. (2) Čo je to oslavovanie Boha. (3) My len odrážame Jeho slávu. (II) Žalm 145. (1) Oddanie sa oslavovať Boha. (2) Dôvody oslavovať Boha. Atribúty Božie a činy Božie. Celkovo a konkrétne.
2LBVV