Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
21.05.2017
18:00 Žilina
Enoch chodil s Bohom
Gen 5,22-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 73
V blízkom spoločenstve s Tebou
Fil 3,1-11; Mat 13,44-46
Kázeň Gen 5,21-24
Enoch bol siedmy v poradí v zbožnej línii Séta po Adamovi. Žil kratšie ako ľudia v jeho línii. Bol vzatý nie do anihilácie, ale z tohto sveta k Bohu, v tele aj v duši, čo je veľkým dôkazom vzkriesenia. Tiež bol prorok, ktorý predpovedal súd nad bezbožnými, a jeho syn bol symbolom tohto súdu (keď zomrie Matuzalem, bude potopa). Jeho život je opísaný výrazom „chodil s Bohom“ a ďalej je záber na tému chodenia s Bohom. (1) Je možné chodiť s Bohom. Toto dosvedčujú aj iní ľudia, ako Noach, Abrahám, Izák, a príkaz pre každého je chodiť s Bohom. (2) Chodenie s Bohom je vedomé spoločenstvo. Je to viac ako chodenie pred Bohom, viac ako poznanie o Bohu. Chodenie s Bohom je spoločenstvo. Uvedomoval si Božiu prítomnosť. Rozhoduje sa pre Pána. Upriamuje sa na Pána. Začína o Pánovi rozprávať. (3) Chodenie s Bohom začína so znovuzrodeným srdcom. (a) Keď začínam mať hlad po Bohu. Keď si uvedomujem svoj biedny stav, chudobu, nebezpečie. Uvedomujem si, že môj život je bez Boha smutný. Nestačia mi mechanické povinnosti. Hovorím si, kiež by som mohol poznať Boha osobne. Trápi ma, prečo s Bohom nehovorím. (b) Začínam prichádzať k Bohu cez prinesenú obeť Pána Ježiša. Boh ukazuje na hriechy, čo mám. (c) Začínam vidieť v živote prekážky, prečo s Bohom nechodíme, a ponižovať sa. (d) Kapitulujem pred Bohom a počúvam Boha. Začínam túžiť po milosti. (e) Idem k Bohu s očakávaním Jeho milosti. (4) Chodenie s Bohom musí byť vierou, ale sú aj pasce a falošné náhrady. (a) Iba číre poznanie, hoc správne, nie je ešte chodenie s Bohom. (b) Chodenie s Bohom nie je mystické neinformované cítenie. (c) Správny postoj je veriť podľa správneho poznania, a potom prídu aj city. (d) Viera neznamená nové zjavenie. (e) Viera musí byť v Spasiteľa. (5) Chodenie s Bohom vierou prináša veriacemu skúsenosť spoločenstva, čo povzbudzuje. (a) Je to rastúca skúsenosť. (b) Je tam láska, dôvera, úcta, (c) je tam priateľstvo, (d) je tam inštrukcia od Boha, (e) je tam vedomie pocty. (6) Kto chodí s Bohom, uprednostňuje Ho nad všetko ostatné. Cez pády sa vráti k tomu, že Boh je prvý. (7) Chodenie s Bohom je sústavné chodenie tam, kde v živote sme, nie izolácia v kláštoroch. (8) Chodenie s Bohom je chodenie za každých okolností. Enoch žil uprostred bezbožnej generácie. Mal veľkú rodinu. Mal svoju prácu. Ale chodil s Bohom. (9) Chodenie s Bohom privádza do víťazného konca, ba do večnosti, kde už bude nádherné chodenie s Bohom. APLIKÁCIA: Boh si želá, aby sme k Nemu prišli vierou a chodili s Ním. (a) Ak s Bohom nechodím, potrebujem prísť ku Kristovi. Je lepší život chodiť s Bohom alebo nechodiť s Bohom? (b) Naše výhovorky neobstoja. Nevera. Vzopretie. (c) Chodiť s Bohom je to najlepšie, čo môžeme mať. Každý deň sa Ho pýtať, modliť sa. Pravidelne usilovať mať Jeho prítomnosť. (d) Neuspokoj sa s ničím menším ako s blízkym chodením s Bohom. (e) Diabol bude robiť všetko voči veriacim, aby mali čo najmenej spoločenstva s Bohom.
Genesis

Apel z kníh Mojžišových