Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Deň Pánov
11.06.2017
08:30 Žilina
Stvorenie (1b) – prehlaď – názory a otázky
Neh 9,6-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Oslavujte Pána Boha
I. STVORENIE – VŠEOBECNÝ PREHĽAD – DODATOK. A. RÔZNE NÁZORY NA STVORENIE. (1) Teistické stvorenie (stvorenie je rozličné od Boha, a predsa závislé na Ňom). (2) Materializmus (ateizmus – niet Boha). (3) Panteizmus (celý vesmír je Boh alebo časťou Boha) / tiež podobné „prúdenie“. (4) Dualizmus (Boh a vesmír existovali celý čas veľa seba), Boh a hmota sú večne v konflikte. (5) Deizmus (Boh stvoril svet, ale dal od neho „ruky preč“, nezasahuje do neho). B. OTÁZKY NA DISKUSIU A ROZJÍMANIE. C. NIEKTORÉ ŽALMY O STVORENÍ AKO POMOC K CHVÁLE.
2LBVV