Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
09.07.2017
18:00 Žilina
Šokujúce zistenie o spáse Abraháma z viery samotnej
Rim 4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 3
Rim 4
Kázeň Rim 4,2
Táto kapitola je šokujúcim zistením pre žida prvého storočia. Abrahám je otec židov, obrovský príklad, a mnohí si prirodzene myslia, že on im pomôže do neba, ale tiež, že on sa musel dostať do neba pre svoje skutky alebo obriezku a my sa máme snažiť zo skutkov dostať do neba ako on. Aké zistenie, keď apoštol priamo cituje text, kde je pozitívnym vyjadrením (že bol spasený vierou) popreté spasenie Abraháma zo skutkov! (I) Abrahám nemohol byť ospravedlnený z morálnych skutkov. (a) Skoro polku života žil ako modlár. (b) Dokonca v jeho živote po obrátení neraz smutne zlyháva. Zbabelosť, klamstvo, slabá viera. (c) Skutky mu nemohli získať prístup do neba. Skutky spred obrátenia nepomôžu. (II) Abrahám nemohol byť ospravedlnený z náboženských skutkov (z obriezky). (a) Abrahám bol obrezaný až v 99. roku života, ale Boh ho prehlasuje za spravodlivého pre viac než 20 rokmi. (III) Abrahám bol zachránený jedine vierou. (a) Verí v sľub, verí Bohu. (b) Vierou Boh pripočítava Abrahámovi cudziu (Kristovu) spravodlivosť. (c) Vo chvíli uverenia sa to stane plne. Je ospravedlnený naraz, v momente a jednorazovo. (d) Viera je tu výlučná. Žiadne naše skutky sa nepočítajú, ale Kristova spravodlivosť. (e) Skratkovité vyjadrenie. (f) Sľub sa vzťahuje na tých, ktorí veria. (IV) Prečo len z viery. (a) Jedine viera má sľub Boží. Nie skutky. (b) Iba viera sa hodí k milosti. Skutok mení milosť na dlh. (c) Jedine viera robí sľub dostupným každému hriešnikovi, bez ohľadu na pôvod. (V) My sme volaní nasledovať takúto vieru Abraháma. (a) Viera je veľmi ľahká v tom, že nás nič nestojí, a intuitívne poznáme, čo znamená niekomu veriť. Môže ju mať každý bez ohľadu na vek a bezbožnosť. (b) Na viere je ťažké veriť tam, kde v nás vidíme beznádej a kde očakávame veľa od Boha (mnohí neveria). Musíme veriť Bohu, že On dokáže a chce nás zachrániť svojou mocou v Kristu Ježišovi. (VI) Čo viera prináša? (a) Slávu Bohu. Boh je videný ako hodný našej viery. (b) Nám prináša zložku opravdivej istoty. APLIKÁCIA. Hľadaj podľa Abraháma spasenie jedine vierou. Zahoď svoju sebaspravodlivosť. Nedôveruj vo svoje skutky. Dôveruj v Boží sľub evanjelia. NÁMIETKA z Jakuba odpovedaná (pravá viera sa ukáže tým, že koná po uverení dobré skutky).
Epištolové výroky