Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Piatok
14.03.2008
17:30 Žilina
Evanjelizovanie a Duch Svatý
Ezechiel 37,1-10

autoštart
- súbor mp3


Evanjelizovanie