Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
30.07.2017
18:00 Žilina
Prorok v škole spokojnosti
Hab 3,16-19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 13
Hab 1. kap; Hab 3,1-2; 16-19
Kázeň Hab 3,16
Prehľad knihy Abakuk so zámerom spokojnosti proroka, ku ktorej musí ako veriaci na konci dospieť. (I) (a) Obrovská a dlhodobá nespokojnosť proroka s tým, že kvitne bezbožnosť v Judsku. Modlí sa dlho k Bohu, aby odstránil bezbožníkov, ale nič sa nedeje. (b) Boh odpovedá uspokojujúco, ale aj šokujúco. Uisťuje proroka, že bude súdiť nielen Judsko, ale dokonca všetky národy za ich hriechy. A to tak, že nikto z nich neunikne, nič im nepomôže. (II) (a) Prorok je z časti uspokojený Božou odpoveďou, ale prichádza nový šok z Božej odpovedi a nová, snáď ešte väčšia nespokojnosť. Ako nás Boh môže trestať Babylonom, ktorý je bezbožnejší ako Judsko? Ako môže všetkých nás nimi trestať? (b) Boh odpovedá, že bude trestať jedného dňa aj Babylon, ale nebude to hneď, a preto musí prorok dôverovať Božiemu Slovu do budúcna. Boh neignoruje hriechy Babylonu a padá päťkrát veľké beda na Babylon. Živý Boh má vždy posledné slovo. (III) Prorok, takto poučený a vyučený, je nielen uspokojený, ale prichádza k jednaniu vo viere podľa tohto. (1) Uctieva Pána a volá Ho, aby konal, čo dakedy robil tak mocne. (2) Pripomínanie si veľkých činov Božích z minulosti povzbudzuje očakávať do budúcnosti podobné mocné jednanie. (3) Boh hovorí, že prorok sa má utíšiť, hoci sa budú diať vôkol neho mnohé zmeny. (4) Prorok začína byť viac naviazaný na Pána ako na územie či na fyzickú prosperitu. Prorok sa naviaže vierou viac na Pána a je spokojný bez ohľadu na okolnosti v svoje dobe a pohyby vôkol neho. Poznáva, ako sám vyznáva, najlepší a naplnený život pri svojom veľkom Záchrancovi. APLIKÁCIE: (1) Ako v prípade Abakuka, je tu aj pre veriaceho v Krista spokojnosť a bezpečie. Pre večnosť i časnosť. (2) Ako v prípade Judska, nie je spokojnosť a bezpečie pre toho, čo robí hriechy, hoci veľa by vedel o Pánovi. (3) Ako v prípade Babylonu, nie je spokojnosť a bezpečie pre tých, ktorí žijú, akoby Pána nebolo a ignorujú Ho.
Prorocký apel