Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Útorok
25.07.2017
17:00 Písek u Jablunkova, ČR
2. Dostupnosť kresťanovej spokojnosti
Fil 4,11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
A. Základná otázka o spokojnosti. a. Biblický kontext. b. Historický kontext, ktorý silne cítil autor. c. Náš možný súčasný kontext.
B. Odpoveď Písma. a. Pavol mal spokojnosť. b. Pavol mal spokojnosť v ťažkých okolnostiach. c. Pavlova spokojnosť je príkladná a motivujúca. d. Tejto spokojnosti je možné sa naučiť, a to pre každú možnú okolnosť. e. Táto spokojnosť nebola z Pavla, a predsa bola reálne prítomná v Pavlovi. f. Písmo o tejto spokojnosti hovorí aj inde. Záver.
Spokojnosť - vzácny klenot kresťana