Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
28.07.2017
10:00 Písek u Jablunkova, ČR
7. Reptajúci duch – jeho zlá
Žalm 106

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 106
Otče večnej lásky
1 Kor 10,1-14
Život z lásky celý
1) Prezrádza, že je mnohá skazenosť v duši.
2) Vhodne opisuje hriešnikov zrelých na súd, ako ich predstaviteľ.
3) Je búriaci sa duch.
4) Koná proti Božej práci pri našom obrátení.
5) Nehodí sa ku kresťanovi.
6) Je prekážkou modlitbe.
7) Prináša skazonosné účinky na život.
8) Má v sebe mnoho pochabosti.
9) Silne provokuje Boží hnev, a tak dovádza do nebezpečenstva.
10) Dokáže priniesť veľké zlorečenstvo Božie.
11) Odráža niečo z diablovho ducha.
12) Robí život sebe a iným len nepokojným po všetky dni.
13) Môže priviesť Boha k odtiahnutiu Jeho ochrany a starostlivosti.
ZÁVER.
Spokojnosť - vzácny klenot kresťana