Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.08.2017
10:30 Žilina
Oddelenie Abraháma a Lóta
Gen 13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 131
Fil 2,1-11
Sám Boží Syn v láske mocnej
Gen 13,1-18
Kázeň Gen 13
Je možné byť kresťanom, a predsa mať mizerný život kvôli rozhodnutiam, ktoré sú tragické, keď ich urobíme. Taký človek, ak aj je spasený, je spasený akoby cez oheň. O mnohých ani nevieme povedať, či sú. Také je rozhodnutie Lóta v kontraste s Abrahámom. (I) PROSPERITA ABRAHÁMA A LÓTA (v. 1-7). (1) Vrátili sa z Egypta na miesto na juhu a odtiaľ išli naspäť do Bétela, kde začínali. Obnova znamená vrátiť sa tam, kde sme boli najbližšie Pánovi. (2) Nová skúška prichádza z toho, že majú prosperitu. Predtým bola skúška v nedostatku. Tu prichádza skúška prosperity, a to je niekedy ťažšie. (II) ABRAHÁMOVA ODPOVEĎ VIERY (v. 8-9). (1) Dáva Lóta veľkoryso pred seba. (2) Dôveruje Bohu, že mu vynahradí, keď uprednostní brata v Pánovi. (3) Tomuto nás učí Kristus, ktorý sa ponížil a dal nám tiež príklad. (III) LÓTOVA VOĽBA PODĽA TELA (v. 10-13). (1) Lót nedáva prednosť Abrahámovi. (2) Lót sa nepýta Pána. Nezvažuje, či tam môžu byť skryté pokušenia a či ich zvládne. Nemodlí sa, či to zvládne. Keď v živote dostávaš možnosť voľby, nebež bez pýtania sa Pána a preskúmania svojho srdca. (3) Lót hľadí očami a senzuálne ako Eva. (4) Postupne je stiahnutý do blízkosti bezbožníkov. (5) Ak voľba bola zlá, potom sa to prejaví dlhodobým úpadkom. (IV) POTEŠENIE ABRAHÁMA (v. 14-18). (1) Boh prichádza potešiť Abraháma. Nové posilnenie viery prichádza od Boha. (2) Abrahám je posilnený a reaguje ako muž viery. Pokračuje v spoznávaní krajiny, ktorú mu Boh sľúbil. (3) Usadí sa v Dúbrave Mamre, pri Hebrone, čo je v tom čase hlavné miesto Kanaánu. Tým ukazuje svoju vieru a očakávanie, že raz Pán dá Kanaán jeho potomstvu a bude tam chodiť Spasiteľ sveta.
Genesis