Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
13.08.2017
10:30 Žilina
Abrahámovo poctenie Pána pri príležitosti zbohatnúť
Gen 14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 110
Otec, Syn, Duch Svätý spolu
Heb 5,1-10; 6,20; 7,1-28
Gen 14,1-24
Kázeň Gen 14
Buď so mnou, Pane, kam idem
(I) ZAJATIE LÓTA A VYSLOBODENIE. (1) Mestské štáty, vrátane Sodomy a Gomory, boli na 12 rokov podmanené zo severu armádou koalície štyroch kráľov, aby im slúžili. Potom sa vzopreli. (2) Armáda zo severu znova prichádza, postupne dobijú národy v Zajordáni a vyhrajú nad Sodomou, pričom sa neusadia, ale zoberú ľudí a ich majetky, vrátane Lóta. Koalícia pokračuje so zajatím cez Kanaán smerom na sever. Lekcia: Lótovi sa nevyplatila prosperita bez Pána. O všetko prichádza. (3) Keď sa Abrahám dozvie o Lótovi, ide spolu s troma zmluvnými spojencami, prekvapí severských kráľov a Božou mocou všetkých vyslobodí z ich rúk. Lekcia: Naučme sa preukázať nezaslúženú lásku blížnym, podobne ako urobil Abrahám Lótovi a ako ukázal mnoho ráz náš Spasiteľ. Naučme sa pomôcť bratom a sestrám, dokonca ak sa dostali do ťažkostí svojím bláznovstvom. (II) STRETNUTIE S DVOMA KRÁĽMI. (1) Abrahám získava obrovskú korisť a vracia sa späť do Kanaánu. (2) Jeruzalemský kráľ a súčasne kňaz Melchisedek požehnal Abraháma a on mu dal desiatok ako ocenenie duchovného požehnania. Tiež povzbudil Abraháma hľadieť na Boha ako Boha Najvyššieho. Ak mu Boh dal toto víťazstvo, je isté, že mu dá do budúcna, ako majiteľ neba a zeme, aj iné veci. (3) Pre Abraháma bolo požehnanie Boha cennejšie ako korisť Sodomy. Kráľovi Sodomy všetko veľkoryso dá, okrem nákladov na vojnu a koalíciu. Týmto ukazuje, že verí Pánovi do budúcna. A tiež Abrahám rozmýšľa pri rozhodovaní, ako z jeho rozhodnutia vyjde Boh pred očami ostatných. Príklad pre naše rozhodnutia. (III) APLIKÁCIE. (1) Žiaľ ani Lót, ani Sodoma si nezobrali varovanie a lekciu. Sodoma ďalej žije v materializme ďalších 20 rokov, kým nie je zničená. Lót sa tam vracia a nakoniec definitívne o všetko príde. Zoberme si k srdcu Božie varovania. (2) Naši nepriatelia nie sú nikdy silnejší ako Pán, ktorý je s nami. Musíme veriť, že Pán je všemocný zachrániť a pomôcť.
Genesis