Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
01.10.2017
19:00 Žilina
Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa
Jan 1,44-52

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 15
Jan 1,44-52
Kázeň Jan 1,44-52
Ježiš! Vykupiteľ!, Pán, Spasiteľ
Natanael dostáva od Filipa svedectvo a pozvanie k Ježišovi, aby sa stal jeho učeníkom a rozlíšil v Ňom Spasiteľa. Má potrebu byť obrátený. Má otázky, či Ježiš je naozaj Mesiáš, keďže mu niektoré veci na prvý pohľad nesedia. (I) Ale nemôžeme sa nechať odradiť. Potrebujeme sa obrátiť na Pána o pomoc, aj keď na začiatku máme otázky. (II) Už len pri príchode k Ježišovi mu Ježiš oznamuje, že v ňom rozlišuje úprimného záujemcu poznať, kto je Ježiš. Ježiš tu zjavuje, že číta jeho srdce a rozumie mu. Následne je Natanael prekvapený, odkiaľ to vie. (III) Ježiš mu tiež oznamuje, že ho videl, ako hľadal pod figovníkom Pána, čo ukazuje opäť na Jeho vševedúcnosť. (IV) Natanael je presvedčený, že je Syn Boží. Toto pomenovanie nedal nikomu inému. Patrí iba jedine osobe v histórii. A teraz rozlíši, že je to Ježiš. Takto ho vidí ako pravého Boha a človeka, tiež ako Mesiáša, ako svojho Kráľa, ktorému sa oddáva. (V) Navyše Pán mu sľubuje, že v Ňom spozná bezpečnú cestu do neba k Otcovi, cez jeho dielo, ktoré koná pre hriešnikov. Takto ho predzvestovala aj vízia Jákoba, na ktorú Pán odkazuje. Takto Natanael, nielen rozlišuje, kto je Ježiš, ale získava v Ňom nádherný pokoj a istotu neba, ako spoznáva lepšie, čo pre hriešnika Ježiš robí.
Stretnutia s Ježišom > Natanael