Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
08.10.2017
18:00 Žilina
Pamätajte na Lótovu ženu
Luk 17,32

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 62
Luk 17,20-37
Krátky príkaz Pána Ježiša, na ktorý si nielen máme spomínať, ale máme mu rozumieť a brať si ho k srdcu. Lótova žena mala srdce pri Sodome, a hoci z nej navonok odišla, jej srdce tam zostalo a tiahlo ju naspäť, až prišla do bodu, že bola premenená na soľný stĺp, keďže konala proti jasnému príkazu, aby nehľadeli späť. (I) AKÝ TO BOL ZA POHĽAD A HROZIVÝ HRIECH? Čo bolo zlé na tom pozrieť sa? Tento pohľad bol pohľadom žiadosti po meste, ktorú mala v srdci. Ukazuje, že nemá záujem o záchranu tak veľmi ako o mesto, ktoré ide zahynúť. Vnútorne je vo svete, iba navonok na ceste do bezpečia. Aplikácia: Lótova žena zastupuje ľudí, ktorí sa neoddelili od sveta. Chodili do zboru, mali privilégia, ale nikdy neboli pri Pánovi. Týchto ľudí je v cirkevných zboroch plno. Písmo o nich v NZ hovorí skoro v každom liste či evanjeliu pri cirkevných zboroch. (II) AKÝ VAROVNÝ SÚD NÁM NECHALA? Náhly odchod varuje aj nás, aby sme nepredlievali, ale dali sa zachrániť Pánom Ježišom Kristom.
Výroky Pána Ježiša