Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
08.10.2017
10:30 Žilina
Súd na bezbožnými a vytrhnutie spravodlivého
Gen 19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 12
Pane, keď neprávosť rastie
Gen 19
Pohľad nevídaný
2Pet 2,1-9
Počuj, duša, Pánov hlas
Kázeň
Nieto stálosti v zemskej radosti
Kapitola opisuje zničenie štyroch miest, pričom Boh ušetrí vďaka Lótovi mesto Béla (Coár). Takto vypočuje to, čo bolo predtým v modlitbe Abrahámovej, urobí spravodlivý súd, ale nenechá v ňom zahynúť veriaceho, ktorého vytrhne. To sú dve témy. (A) SÚD. Naučme sa: (1) BOŽÍ SÚD ROZLIŠUJE A NEDÁ ZAHYNÚŤ SPRAVODLIVÉMU, KEĎ BUDE VYKONANÝ. Ani jeden spravodlivý nebude omylom zahladený s bezbožným. Ak aj časný súd dnes niekoho zahubí ako veriaceho vo vojne, je to len prenesenie do náruče Kristovej, ale nikdy nie do večnej záhuby. (2) BOŽÍ SÚD VŽDY ISTO PRICHÁDZA TAM, KDE JE BEZBOŽNOSŤ. Je to vždy len otázka času. Boh trestá bezbožnosť. Boh nebude mlčať. Vždy od počiatku robil súdy a bude ich robiť až po posledný súd. Aplikácia: Nesmejme sa Božiemu Slovu ohľadom súdu. Potopa pripomína, že Boh vie urobiť univerzálny súd; Sodoma nám pripomína, že Boh vie urobiť prudký súd. (3) BOŽIA PRUDKOSŤ SÚDU ZODPOVEDÁ PRUDKOSTI BEZBOŽNOSTI, A PRETO JE SPRAVODLIVÝ. Písmo nám dáva, aby sme videli sekvenciu udalostí a sami nadobudli dojem, ako by sme boli v koži tých hostí v Sodome. (B) ZÁCHRANA LÓTA. (1) Lót je dôkazom, že Boh milostivo zachraňuje aj najslabších kresťanov, ktorí hodne poupadávali, aj keď sa to nedáva za príklad a je to veľmi riskantné. (2) Lót je však smutný príklad kresťana, ktorý urobil kompromisy, a nielen, že preto skoro sám zahynul, ale zahynuli kvôli tomu mnohí. (a) Lót si zvolil materializmus a chcel ho viac a viac. (b) Nenechal sa poučiť, ani keď už raz všetko stratil, a len vďaka Abrahámovi bol oslobodený. (c) Nebol nikomu svetlom tam, kde bol, pre jeho kompromisy. (d) Jeho deti zahynuli, dokonca žena, nenechal príklad. Stratil život. Stratil duchovne najbližších. (e) Žije so zničeným svedomím a ubitou dušou. (f) Nakoniec príde aj o materiálne, vrátane domu a končí v jaskyni. (g) Nakoniec ho zneužijú vlastné dcéry a končí s potomstvom Amóncov a Moábcov, veľmi bezbožných národov. Aplikácia: Naučme sa nerobiť kompromisy, ale verne milujme Pána.
Genesis