Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
03.12.2017
10:30 Žilina
Niektoré lekcie zo života reformátora Ezechiáša
2Kron 29-32

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 122
2 Kron 29. kap až 32. kap.
Mnohé bôle stretával
Kázeň 2. Kron. 29. až 32. kap
Ezechiáš nastúpil na trón po svojom bezbožonom otcovi, avšak napriek tomu, keď začal kraľovať čítame, že robil to, čo je spravodlivé v Božích očiach.

Od Ezechiáša sa môžeme učiť tieto lekcie:
1. Reformácia začína od nás. Ak chceš ako kresťan mat vplyv na svet okolo seba, musí byť tvojou prioritou hľadať Boha celým srdcom a byť poslušný Jeho slovu
2. Počítajte s tým, že pri každom dobrom diele budú tí, ktorí sa budú posmievať.
3.Keď budeš chcieť byť verný, očakávaj nepriateľov
4.Jeden z najväčších nepriateľov je pýcha.