Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.09.2008
09:30 Žilina
Obnovenie spadnutej a predsa Krista ľúbiacej duše
Ján 21,15-17

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána