Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
18.01.2009
18:00 Žilina
Túžby človeka v pokání
Žalm 51,1-9

autoštart
- súbor mp3


Z vyučujúcich kníh

Obrátenie » Pokánie »

Králi a sudcovia » Králi » Dávid