Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
13.09.2009
09:30 Žilina
Dávanie v pravom náboženstve
Mat 6,1-4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 68
5M 14-15
So zrakom užasu v údive zriem
Mat 6,1-4
KÁZEŇ
POŽEHNANIE

Kázeň na vrchu