Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
11.10.2009
18:00 Žilina
Charakter pravého učeníka
Luk 9,57-62

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 9,57-62
KÁZEŇ

Stretnutia s Ježišom > Rozliční následovníci

Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi » Rozliční následovníci »