Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.12.2009
09:30 Žilina
Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi
Mat 6,9c

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Chváľte Najmocnejšieho
Žalm 103
K Tebe, ó, Bože môj len k Tebe blíž
Daniel 4,25-34
K nám z neba šiel Boží Syn
Mat 6,9-15
KÁZEŇ
Bože môj, pod Tvojím nebom stojím
POŽEHNANIE

Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Posledné veci » Nebesia a peklo »