Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
21.04.2010
19:30 Žilina
Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola
Ef 2,14-3,5

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ef 2,14-3,5
VYUČOVANIE
Autorita apoštola
(1) Výlučne dať neomylné a správne pochopené učenie
(2) Dať neomylné Písma
(3) Výlučne položiť základ cirkvi
(4) Jasne rozlíšená v úvodoch listov a v zozname darov
(5) Napádaná
Cirkev » Duchovné dary » Apoštol