Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
25.04.2010
09:30 Žilina
Uistenie na konci modlitby
Mat 6,13b

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 62
Luk 11,1-13
Mat 6,9-13
KÁZEŇ
Gal 6,18
S akým postojom končíme naše modlitby? Aké je ostane naše srdce keď sme boli pred Pánom? Modlitba Pánova končí (1) doxológiou (velebením) Boha a (2) Amen. Obe nás pozdvihujú k opusteniu modlitby s oslavou v srdci a k obrovskej istote o veľkej nádeji s ktorou pokračujeme ďalej. Z čoho toto uistenie a oslava prichádza? Čo si uvedomujeme po modlitbe?

(1) Bol som skutočne pred svojim Bohom
(2) V Kristovi sa stali Božie sľuby pre mňa áno.
(3) Prosil som v súlade s Božou vôľou - uistenie z obsahu
(4) Boh je štedrý k svojim deťom
(5) Boh je dobrý a ochotný dávať dobré dary
(6) Uistenie stojí napriek zlým pocitom, okolnostiam, skúškam v ktorých som.

Preto budem očakávať na Boha, chváliť Ho, zmýšľať dobre a znovu prichádzať pred Neho.
Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Osobné stíšenia » Modlitba » Obsah