Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Piatok
22.04.2011
09:30 Žilina
A ukrižovali Ho
Mk 15,15-47

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mk 14,1-11
Či hriech v srdci nemáš, 1-2v.
v. 12-31
Či hriech v srdci nemáš, 1v.
v. 32-41
K Tebe, ó, Bože blíž, 1v.
v.42-52
Presmutný ľudský život, 1v.
v.53-65
Milovať Ťa chcem, 2v.
v.66-72
Zronený v srdci, 1-2v.
Mk 15,1-14
Čo si učinil, 1-2v.
v.15-19
Ó, hlava v mukách, v žiali, 1v.
v.20-25
Ukrižovaný náš Pán bol, 1-2v.
v.25-33
Môj Spasiteľ, On, krvácal, 1 a 3v.
v.34-39
Keď zrakom v údive vzhliadam, 1-2v.
v.40-47
O, láska nesmierna (2), 5v.
Ó uč ma, rozumieť, 1v.
Mk 15,15-47
Spasiteľu, Jezu môj, 3-4v.
Hlavná téma pasáže je ukrižovanie. Koľkým zmenilo vtedy životy a koľkým potom a dokonca v nebi je pred očami vykúpených! Pasáž ukazuje, ako na väčšinu ľudí čo tam bola, nevplývalo a ostala nepohnutá ale rovnako ukazuje na niektoré životy veriacich a neveriacich čo boli mocne zmenené. Kto sú títo čo tam stáli a čo uvideli viac, že ich to zastavilo a zmenilo? Čo môžeme s nimi vidieť tak mocné? V ktorej skupine sme my? Ostávame nepohnutí alebo vidíme niečo, čo nás navždy zmení?
Evanjelium podľa Marka

Novozmluvné udalosti > Ukrižovanie Krista

Pozemský život Pána Ježiša Krista » Ukrižovanie » Ukrižovanie

Kalendárne príležitosti » Veľká noc » Veľkonočná nedeľa