Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.08.2011
09:30 Žilina
Vierou proti ustarostenosti o život
Mat 6,25-34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 104
Mat 6,19-34
Fil 3,17-21; 4,4-20
Kázeň - Mat 6,35
Ustarostenosť môže ochromiť mnohých kresťanovv zhromažďovaní pokladov v nebi. Pán nám dáva ako nebeský lekár praktickú pomoc proti ustarostenosti o život. (A) Aké sú symptómy ustarostenosti a jej hlavný koreň. Nevera (1) v moc Otca pomôcť, (2) v lásku Otca osobne vidieť a ochotne pomôcť, (3) Jeho vernosť, (4) v pridanie všetkého potrebného keď budeme hľadať Jeho veci, (5) že sme plne v Božej ruke, (6) že máme dosť od Pána v mnohom, (B)Aká je liečba pre ustarostenosť: (1) premýšľaj nad týmito pravdami, (2)Pripomínaj si ich, (3) Modli sa, (4) Pracuj pre kráľovstvo, (5) Nepridávaj si z ustarostenosti zajtrajška na dnes.
Kázeň na vrchu

Spravovanie života » Zápasy » Ustarostenosť a obavy