Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
31.08.2011
18:00 Žilina
Týždenné rozvrhnutie času života
2Kor 5,11-15

autoštart
- súbor mp3
- súbor jpg tabuľa

Priebeh zhromaždenia:
2Kor 5,11-15
Vyučovanie na biblickej hodine pripomína hlavný motív – lásku Kristovu – pre hľadanie žiť denne pre Pána a pomáha vyjadriť princípy spomínané na predchádzajúcom vyučovaní (27.7.2011) do týždenného života. Pomáha na praktickom príklade si naplánovať týždeň, tak aby sme prideľovali čas, ktorý máme veciam, ktorým máme.
Spravovanie času

Spravovanie života » Spravovanie času » Spravovanie času