Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
04.09.2011
08:00 Žilina
Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť
Ex 20,8-11

Pozn.: Toto nebolo vyučované, ale bolo dané v poznámkach na samoštúdium návštevníkom Nedeľnej školy.

Úvod

A. Štvrté prikázanie je stále v platnosti
B. Jeho vyjadrenie od vzkriesenia je v nedeľu
C. Všetko charakteristicky židovské ostalo v hrobe – je očistené od ceremon. a teokrat. zložiek

Tiež k téme nájdete:
http://www.solideogloria.sk/?sid=465 – odporúča sa vypočuť o Dni Pánovom
http://www.solideogloria.sk/?doc=12 – odporúča sa prečítať o presune na Deň Pánov

prípadne tiež:
http://www.solideogloria.sk/?sid=208 a http://www.solideogloria.sk/?sid=286 – dotýkajú sa tém kresťan a sz prikázania.
Základy viery

Cirkev » Úctievanie » Deň Pánov

Zborová Biblická škola » Základy viery »