Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
02.10.2011
08:30 Žilina
Manželstvo - základné učenie (3) - poslanie a poškvrnenia
Gen 2,18-25

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Gen 2,18-25
D. Poslanie/plán manželstva

1. Spoločenstvo – zdieľanie jedného života
2. Deti – plodiť/rodiť a vychovávať v rodine podľa Pána
3. Bezpečné miesto vyjadrenia sexuálnej túžby / ochrana pred hriechmi

Aplikácie:

E. Poškvrnenia manželstva

1. Kardinálne hriechy
2. Vážne hriechy
3. Hriechy vedúce k vážnym alebo kardinálnym hriechom
Príprava na manželstvo

Manželstvo a rodina » Manželstvo »

Zborová Biblická škola » Základy viery »