Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
16.11.2011
18:30 Žilina
Melanchólia a depresia v živote kresťana (2) - vybrané usmernenia
2Kor 2,6-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
2Kor 2,6-8
Každý bývame niekedy „hore a dole“, ale čo robiť, keď sa niekto ocitne dlhodobo dole v hĺbkach čo narúšajú náš denný režim? Každý niekedy plačeme ale čo keď sme zármutkom „prehltnutý“ slovami apoštola (2Kor 2:7)? V prvej časti vyučovania sme minule videli, že problematika melanchólie a depresie v živote kresťana je veľmi komplexná, a dnes sa pozrieme na vybrané usmernenia. Vyučovanie nie je komplexné a nenahrádza riadnu pastoračnú starostlivosť v zbore - skôr môže pomôcť načrtnúť niektoré rady pre správny pohľad a prekonávanie melanchólie. Prvá časť pre svoju náročnosť a potrebu viacej dopracovať, nebude zverejnená.
IV. Všeobecné usmernenia pre kresťana v melanchólii.
(1) Boh pevne vládne a koná pre naše dobro
(2) Súcitný Spasiteľ nám rozumie a kráča s nami, skladajme preto na neho denné bremená
(3) Spravovanie si myšlienok s ohľadom na melanchóliu
(4) Modlitebný život počas melanchólie
(5) Sústredenie sa na iných
(6) Nespoliehanie príliš na svoj úsudok
(7) Plán, disciplína a zdravie pre človeka
(8) Spoločenstvo
(9) Ohľadom lekárskej pomoci
V. Ako sa budem konkrétne stavať k melanchólii ak ju mám
VI. Usmernenia pre zbor, ako sa správať ku súrodencovi so skúškou melanchólie
Spravovanie života » Zápasy » Melanchólia a depresia