Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
04.12.2011
08:30 Žilina
Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo
Pr 5,1-14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Pr 5,1-14
Úvod
A. Správny biblický rebríček hodnôt a postojov
B. Panenstvo a zachovanie čistoty
C. Udržovanie si vedomia, že manžel/ka je dar od Hospodina
D. Rozvíjanie zdravého, čistého, citového a nežného života v rodine
E. Vytvor čisté, pekné a verné priateľstvá
Záver
Príprava na manželstvo

Manželstvo a rodina » Príprava na manželstvo » Hľadanie manželky a manžela