Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
11.12.2011
08:30 Žilina
Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia
Gen 24,1-27

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Gen 24,1-27
Úvod
A. Základ pre hľadanie si manžela/manželky
B. Spôsob hľadania
C. Zvyčajné sprievodné znaky nájdenia

Záver
1. Kto môže pomôcť mužovi v hľadaní?
2. Čo má však robiť žena?
3. Ako môže zbor pomôcť v hľadaní?
Príprava na manželstvo

Manželstvo a rodina » Príprava na manželstvo » Hľadanie manželky a manžela