Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
15.01.2012
09:30 Žilina
Ľud dávajúci Hospodinovi
Num 7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 23
Jan 12,1-8
Luk 21,1-4
2Kor 7:8
Num 7
2Kor 13,13
Ľud Boží má byť povzbudený v tejto kapitole k dávaniu ohromným príkladom zástupcov kmeňov. Dávanie je rozdelené do dvanásť dní a dvanásť krát sa opakuje zoznam. (1) Dary sa dávajú v poriadku. Prinášali Mojžišovi a rozdávajú podľa potreby. (2) Boh pamätá na každého darcu jednotlivca a ochotné dary sú mu príjemné. (3) Motívy - dary vychádzajú z veľkých skutočností života – (i)Kristus, ako dar pre nás – obete, typ pre nás, (ii) Skúsené spasenie – vyslobodenie, obohatil, zachoval - vďačnosť (iii) dal nám sily, predĺži dni, dáva sily. (4) Dávanie niečo stojí.
Numeri