Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
12.02.2012
10:00 Žilina
Ľud žijúci vierou na Baránkovi
Num 9,1-14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 116
Luk 17,11-19
1Kor 11,23-32
Num 9,1-14
Pán nariaďuje svojmu ľudu, aby si pripomenuli po roku svoje vyslobodenie slávením Paschy. Pánovi trvá na tom, aby táto pripomienka Paschy bola presne podľa ustanovenia, čo dostali, lebo popri vďačnej rozpomienke Pascha zvestovala Božieho Syna ako Baránka Božieho a táto zvesť evanjelia sa nikdy nesmie ani v najmenšom narušiť. Kázeň tiež otvára ako sa my môžeme kŕmiť vierou na Kristovi. Tiež zvláštne nariadenia pre nečistých, odcestovaných a pohostinov učí veľké pravdy pre nás.
Numeri