Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
14.03.2012
19:00 Žilina
Žalmy (22) - Pomoc od Hospodina a postoj k cirkvi
Žalm 121-122

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 123
Žalm 121 je zrejme žalm pred vstupom do Jeruzalemu, Žalm 122 patrí pri vstupe do Jeruzalemu. Jeden nás privádza hľadať pomoc u Hospodina a spočívať v nej, druhý privádza k správnemu postoji voči Cirkvi. (A) Kde mám hľadať pomoc a aká je táto pomoc? (B) Ako prichádzam nastavený voči cirkevnému zboru? Hľadám spravodlivosť a pokoj?

Prehľad knihy Žalmov