Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
21.03.2012
19:00 Žilina
Žalmy (23) - Ako získať pomoc a pomoc z minulosti
Žalm 123-124

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 123
Žalm 123 nás privádza k tomu s akým postojom čakať pomoc od Hospodina. Žalm 124 nás necháva vyjadriť čo by s nami bolo keby nebol nám pomohol Hospodin.
Prehľad knihy Žalmov