Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.01.2007
18:00 Žilina
Naučme sa urgentne modlit
Ján 11,1-7

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána