Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
22.04.2012
10:00 Žilina
Ľud v smutnom čase
Num 20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 104
Num 20
Jan 12,23-36
Začiatok 40.teho roka je vskutku smutný, najmä pre Mojžiša. Len dve kapitoly nás delia pred poslednou zastávkou pred prechodom Jordána – iba niekoľko mesiacov. Smutný pohľad ako: (1) Mária zomiera v prvom mesiaci, (2) ľud Boží opakuje tú istú chybu ako pri vodách sváru, v sťažovaní sa, (3) Mojžiš stráca vstup do zasľúbenej zeme, (4) Edomiti preukazujú neprajnosť Izraelu, (5) Áron zomiera podľa slova v piatom mesiaci. Uprostred týchto smutných udalostí, naučme sa niektoré lekcie: (a) Ako málo sa dá pokročiť počas mnoho rokov v našom živote, (b) ako malé hriechy môžu zničiť tak veľa, (c) ako Kristus je Veľvodca a kňaz, ktorý sa nemení a dovedie svoj ľud do cieľa.
Numeri