Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
20.05.2012
10:00 Žilina
Ľud s rýchlym postupom
Num 21,10-35

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 84
Zj 21,1
Num 21,10-35
Poďte, čo Pána ľúbite
Juda 1,20+24-25
Len 25 veršov a predsa najrýchlejší postup k cieľu po rokoch blúdenia. Výmena generácie sa ukončuje a ľud po dlhom čase reálne postupuje k zasľúbenej zemi a získavajú Zajordánie cez porazenie dvoch mocných amorejských kráľov. (1) Boh drží svoje slovo, dané už Abrahámovi a pripomenuté pod Sinajom. Aký istý je Boží sľub o súde ale aj darovaní zasľúbenej zeme veriacemu pokoleniu. Napĺňa sa. (2)Voči komu sa sľuby naplnia? V čom bol rozdiel medzi generáciami? Kedy my môžeme poznať taký nádherný postup vpred (a) ako neveriaci, (b) ako veriaci? (3)Naše posledné dni môžu byť často najkrajšími. (4)Kresťania už teraz majú niečo zo svojho dedičstva. (5)Všetka sláva patrí Kristovi, ktorý ich viedol.
Numeri