Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
17.06.2012
10:00 Žilina
Ľud ktorý dostane dedične podiel v zemi
Num 26,1 - 27,11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 37
Gal 3,8-9; 16-29
Num 26; 27,1-11
Kázeň
2Kor 13,13
Zj 22,20
Druhé sčítanie po 38 a pol roka ako bojaschopných tak Levítov hovorí viac než, prvé. Kto sa vie nájsť na zozname dostane dedičstvo či už fyzické alebo duchovné v zemi. Kto nie je na na zozname, ostáva bez dedičstva. (A) Téma dedičstva pokrýva sa tiahne až do konca knihy Numeri. Téma je určená pre cirkev, ktorej je sľúbené nádherné dedičstvo. Na ňu sa vzťahuje aj sľub daný Abrahámovi, ktorý mal sľúbené a očakával spolu s ďalšími svojimi potomkami viac než zemské a dočasné. Ako v prvom priblížení vyzerá toto dedičstvo? (B) Kto dostane sľúbené dedičstvo vtedy a dnes? (1)Veriaci, (2) Poslušne kráčajúci vo viere, (3) Je zázrak, že vôbec by boli niektorí nie to, že sú tak mnohí, (4) Bez ohľadu na ich výhody na zemi (5) Títo sú túžiaci po budúcom svete viac ako po tomto. Príklad viery: Celafchadove dcéry.
Numeri