Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.07.2012
10:00 Žilina
Ľud čo má plán pre spoločenstvo s Bohom
Num 28-29

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 92
Zj 2,1-
Veľp. 5,2-
Num 28-29
Kázeň
(1) Dôležitosť spoločenstva s Bohom. Centrálne pre spoločenstvo s Bohom je uctievanie. (2) Uctievanie určuje Boh. Je regulované detailne Bohom. Boh to podčiarkuje, pripomína, opakuje a drží. (3) Uctievanie vyžaduje od nás čas, ktorý potrebujeme tomu dať aby sme mali spoločenstvo s Bohom . (a)Vyhraďme si denne ráno a večer čas na uctievanie. (b) Pravidelne dávaj deň Pánov Pánovi na verejnom a súkromnom uctievaní. (c) Pripomínaj si cielene a opakovane čo Pán pre Teba v posledné obdobie urobil, ako Ti bol verný. (4)Dávaj si pred oči veľké udalosti spojené s našimi životmi: (a) Hľaď na Baránka Božieho, ako Tvojho Záchrancu z otroctva hriechu, (b) Svätosť života a vyčistenie života, (c) Kristus ako prvotina našej slávnej budúcnosti, Jeho vzkriesenie, (d) Žatva v Pánovej cirkvi, (e) ukončenie služby a druhý príchod a zhromaždenie svätých, (f) Kristus ako dokonalá obeť je dostatočná, (g) Jej aplikácia je mocná – Duch Svätý.
Numeri