Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.07.2012
10:00 Žilina
Ľud čo vedie svätú vojnu
Num 31

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 149
Gal 5,13-26;6,1-18
Num 31
Kázeň
2Kor 13,11 & 13
Aká je aplikácia svätej vojny opísanej v 31 kapitole pre cirkev, pre ktorú táto kapitola bola mienená? (I) Iste je nesprávne robiť akúkoľvek fyzickú vojnu ako cirkev. (II) Predsa kresťan je vo vojne duchovnej proti diablovi, svetu, a hriešnej prirodzenosti s jej žiadosťami. (III) Ako táto vojna nás učí bojovať duchovný boj? (a) Rozpoznaj skutočného nepriateľa v celej šírke, (b) zhnus si ho a priprav na pomstu, (c) Vyjdi pod vedením Krista s mocou Svätého Ducha do boja, (d) úplná záhuba zlej žiadosti je potrebná, (e) očistenia zo znečistení potrebné, (f) Aké prospechy prináša?
Numeri