Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
18.08.2012
17:00 Oščadnica
Obuv hotovosti evanjelia pokoja
Ef 6,10-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 2,4-20
Kázeň
Gal 6,15-16
I. Čo je to za evanjelium, ktoré prináša pokoj
II. Aké druhy pokoja prináša evanjelium
A. Pokoj s Bohom
B. Pokoj so svedomím
C. Pokoj s ľuďmi
III. Ako evanjelium pripravuje na utrpenia

Kresťan v plnej výzbroji

Zborové konferencie » Kresťan v plnej výzbroji »