Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
09.09.2012
10:00 Žilina
Ľud Boží a ich krásne dedičstvo
Num 34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 16
Jan
1Pet 1,
Num 33,34
Kázeň
Poďte, čo Pána ľúbite
(I) Hranice určujú čo je to za zem čo má Izrael dedične dostať – „Toto je tá zem“. Je to krásna, výborná a prosperujúca zem, s potenciálom veľmi žehnať, dostatočná na plnohodnotné naplnenie životov a predsa nútiaca závisieť na Pánovi. (II) Existuje však pre kresťana pripravované dokonca nádhernejšie dedičstvo, veľmi dobré a slávne, o ktorom môže už podstatné a niečo vedieť a dokonca mať z neho závdavok už tu. (1) Je v prvom rade duchovné – vzťahujúce sa voči Bohu a potom tiež voči iným obyvateľom tam, (2) Je tiež existenciálne a fyzické,(3) Je dnes spoznané z maličkej čiastky, takmer čisto v duchovnej rovine, a tiež závdavkom uistene. APL:Dostanem ho? Ako môžem vedieť podľa záujmu o nebo rozlíšiť? Aký musí byť náš prirodzený hriešny stav, keď nemáme prirodzene nárok ani kúsok toho dedičstva? Aké strašné minúť to dedičstvo? Aké smutné žiť pre pominuteľné? Aké veľké musí byť dielo Spasiteľa, čo zabezpečilo také dedičstvo veriacemu na každý deň na večnosť? Akú vďačnosť vyžaduje? Potreba zavolať ďalších k takémuto dedičstvu.
Numeri

Posledné veci » Nebesia a peklo » Nebo