Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
24.02.2013
10:00 Žilina
Ako sa postaviť k manželstvu
1Kor 7,1-17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 128
Ef 5,22-33
Mat 19,1-12
1Kor 7,1-17; 25-28; 36-40
1Kor 7,1-17 - kázeň
Korinťania napísali Pavlovi list, v ktorom mu prinášali otázky o rôznych veciach. Kapitola 7 sa týka najmä manželstva. Kresťania pod vplyvom nezdravých prvkov a v novej skúsenosti života potrebujú nájsť cestu pre rozličné situácie v živote týkajúce sa najmä ich manželstva. Tie zahŕňajú: je lepšie ostať slobodný? je lepší celibát? Ako sa postaviť k manželstvu s veriacim a s neveriacim atď. Koľkí vyznávajú, keby boli poznali Pavlovo učenie na tieto a mnohé iné otázky, iste by si boli ušetrili nemálo ťažkostí.
Prvý list Korintským